شرکت ها و موسسات زیرمجموعه

ما معتقدیم که یک دست صدا ندارد.لازمه موفقیت، پیشرفت و کسب درآمد ابتدا فرهنگ سازی کار تیمی و سپس تیم سازی حرفه ای است.با توجه به گستردگی و پیچیدگی مباحث تجارت بین الملل یک شخص یا شرکت بدون داشتن هم تیمی های قدرتمند و متخصص نمی تواند در بازار دوام بیاورد و در صورت تمایل به ماندگاری به ناچار به سمت تیم سازی سوق داده می شود.

گروه آیریک به عنوان یک هلدینگ تجاری توانسته است با خلق و همکاری تنگاتنگ با زیر مجموعه های خود که هر کدام در زمینه فعالیت خود متخصص بوده و حرفی برای گفتن دارند نقش بسزایی در پیشرفت صادرات کشور و کمک به تجار و تولیدکنندگان گرامی داشته باشد.

شرکت مادر

شرکت صدرا صنعت تجارت آیریک

یکی از زیر محموعه های دیگر

شرکت پترو نیک توپال

یکی از زیر محموعه های دیگر

شرکت چکامه صنعت اسپادانا

یکی از زیر محموعه های دیگر

سامانه بین الملل IRAN EMC

یکی از زیر محموعه های دیگر

موسسه حقوقی اسطوره عدالت برتر پارس

شرکت های زیر مجموعه:

شرکت صدرا صنعت تجارت آیریک( شرکت مادر)

شرکت پترو نیک توپال

موسسه حقوقی اسطوره عدالت برتر پارس

شرکت چکامه صنعت اسپادانا

سامانه بین الملل IRAN EMC

و ده ها نفر متخصص و کارشناس با تجربه در امور بازرگانی و تجارت بین الملل که ما را در ایفای رسالت خود که همانا توسعه صادرات منصفانه و سودآور است یاری می رسانند.

null

صدراصنعت تجارت آیریک

شرکت های زیر محموعه ی ما

null

مدیریت صادرات ایران

شرکت های زیر محموعه ی ما

null

پترونیک توپال

شرکت های زیر محموعه ی ما

null

گروه بازرگانی و حقوقی اسطوره

شرکت های زیر محموعه ی ما